Ruige gebieden, barre omstandigheden, golven en wind - werken op zee, tijdens scheepsbergingen, in havens en aan de kust vereisen betrouwbaar en veilig maatwerk  

 
Geïntegreerde Technologie

Wateroverlast, extreem weer, verstedelijking, verdroging - problemen die vragen om onderzoek en ontwikkeling van betrouwbare en duurzame waterbouwkundige ontwerpen

 
Kust en Waterbouw

Complexe projectomgevingen, wirwar van juridische en financiële regelingen, veiligheid - projecten vereisen een nauwkeurige financiële, juridische en administratieve ondersteuning

 
Recht en Ordening