Downloads

U kunt hier documenten downloaden met betrekking tot projecten, nieuwsberichten, leaflets, en onze certificeringen, integriteits- en gedragscodes en algemene voorwaarden. Voor het downloaden van ons logo en artikelen over Walhout Civil in de media wordt verwezen naar onze mediapagina.

Projectcasussen en nieuws

 

Awards en onderscheidingen

Walhout Civil is de trotse winnaar en ontvanger van:

Onze kwaliteitsstandaard

Kwaliteit en klanttevredenheid zijn bij ons topprioriteit. We zijn internationaal ISO 9001 gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (LQRA) en de United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Al onze bedrijfsprocessen worden jaarlijks getoetst aan de NEN-EN-ISO 9001:2015.

 

Onze integriteits- en gedragscode

We zijn ons bewust van de grote invloed die onze sector heeft op de kwaliteit van de samenleving. Als ingenieurs zorgen we voor de veiligheid en gezondheid van de mens, de omgeving en het milieu. Daarom streven we naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag in onze beroepsuitoefening.

 

Onze voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, laatste herziening 2013) van toepassing. De DNR 2011 is de rechtsverhouding van opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur. De DNR 2011 is opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs, en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr. 56/2013 op 3 juli 2013.