Crisisoperaties en herstel zeeweringen van St. Maarten, Saba & Statia

Video berging landingsvaartuig t.b.v. herstel havens Saba en Statia

Noodhulp afgerond

Walhout Civil heeft de afgelopen maanden noodhulp verleend aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na orkanen Irma en Maria. Door de overweldigende kracht van de orkanen zijn havens en zeeweringen in het gebied verwoest en ernstig beschadigd. Havens lagen vol met scheepswrakken, containers en brokstukken. Lokale ferries en schepen met hulpgoederen, zoals het marineschip Zr. Ms. Karel Doorman, konden hierdoor niet afmeren en hun goederen lossen. Er ontstond een schreeuwend te kort aan drinkwater, voedsel en bouwmaterialen. Specialist Korné Walhout van Walhout Civil werkte als vertegenwoordiger voor Rijkswaterstaat in het crisismanagementteam aan het reduceren van de chaos en herstellen van de havens, zeegeulen en waterkeringen. Het werk werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Defensie (Koninklijke Landmacht, de Marine en het Korps Mariniers), diverse aannemers zoals Koole Mammoet Salvage, en lokale autoriteiten.

 

Zware omstandigheden

De eerste weken waren er nauwelijks electriciteit, water, internet, cash of slaapvoorzieningen aanwezig op St. Maarten. Zo moesten onze bergingsspecialisten zelfs noodgewongen overnachten op schepen in de open lucht en dagenlang leven op noodransoenen en voedselpakketten. Koole Mammoet Salvage heeft direct na de orkaan hulpgoederen en water getransporteerd vanuit Curaçao naar Sint Maarten. Terwijl al het kraanmaterieel in Sint Maarten in puin lag heeft de berger dag en nacht al zijn kranen ingezet om de schepen van Defensie en de Marine, zoals de Karel Doorman en de Zeeland, te laden en te lossen. Walhout Civil heeft de operaties gecoördineerd en aangestuurd.

 

De laatste megaklus

De waterbouwkundige ingenieurs van Walhout Civil werken nu met spoed aan nieuwe plannen voor het herstel van dammen en zeeweringen in het gebied. Dag en nacht wordt er doorgewerkt aan de technische ontwerpen en planningen. De haven van Saba en Sint Eustatius zullen met spoed worden uitgebaggerd en de zwaar beschadigde zeeweringen worden hersteld met breuksteen. Onze toezichthouders houden de logistieke operaties en herstelwerkzaamheden nauwlettend in de gaten. Samen met Rijkswaterstaat zorgt Walhout Civil ervoor dat de eilanden weer beschermd zijn tegen hoogwater en het normale leven weer kan worden opgepakt. Met name cruiseschepen, vissers, sportduikers en het toerisme zijn sterk afhankelijk van het snelle herstel van de pieren en havenconstructies.