Ghanese oliemaatschappij gunt contract voor ontwerp van breakwater en olieterminal

Door deze fantastische mega-order versterken wij opnieuw onze positie als onderscheidend ingenieursbureau

> Jan Walhout, managing partner

 

Een oliemaatschappij in Ghana heeft Walhout Civil een contract gegund voor het ontwerp van een breakwater constructie en afmeervoorziening voor olietankers in de Golf van Guinee. De breakwater constructie zal een lengte krijgen van meer dan 1,5 kilometer en zal bestaan uit een gewichtsdam met een stormbarrier, van betonnen elementen en heavy stortsteen. Voor het afmeren van de olietankers moeten ingenieuze oplossingen worden aangedragen. Omdat alle constructies moeten worden gefundeerd op de granieten rotsbodem en de constructies veel last zullen krijgen van zeestroming en sedimentatie zijn er grote ontwerpuitdagingen. In oktober 2016 zijn we gestart met de eerste onderzoeken en het voorontwerp.