Korné Walhout ontvangt de Aanstormend Talent award

Groningen, 21 maart 2018 – Korné Walhout is op de dag van de ingenieur benoemd tot Aanstormend Talent 2018. Walhout ontving de prijs in het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel, uit handen van Micaela dos Ramos directeur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).

Aanstormend Talent

Het juryrapport van KIVI, voorgedragen door juryvoorzitter Micaela dos Ramos, luidde als volgt: "Korné Walhout is een zeer gedreven waterbouwer en ondernemend ingenieur. Hij werkte de afgelopen jaren aan spraakmakende projecten, waaronder de berging van de Costa Concordia en het crisismanagement, het herstel van havens, vaargeulen en waterkeringen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na orkaan Irma. Hij weet contacten te leggen om oplossingen te zoeken voor complexe problemen."

De jury benadrukte de kennis die Ingenieursbureau Walhout Civil bezit op het grensvlak tussen het maritieme en de waterbouwkunde. Na het symposium bezochten de prinsessen samen met de jury de showcases van de genomineerde en de prijswinnaars.

Walhout-Civil-Mabel-Beatrix

Walhout geeft een toelichting op de projecten van Walhout Civil aan Prinses Beatrix, Prinses Mabel en Micaela dos Ramos.

Ingenieur van het Jaar 2018

Nima Tolou, universitair docent in precisiemechatronica aan de TU Delft, werd verkozen tot Ingenieur van het Jaar. De jury prees Tolou voor zijn vermogen om maatschappelijke uitdagingen op wetenschappelijke wijze aan te pakken en om te zetten in doorbraaktechnologieën. Hij ziet uitdagingen en combineert ze tot aansprekend onderzoek dat de wereld een stukje beter maakt. Jan Klok, kwam als winnaar naar voren uit de publieksstemming. De derde finalist was Sander den Blanken.

KIVI ingenieur van het jaar

Sander den Blanken, Korné Walhout, Jan Klok en Nima Tolou.

Prins Friso Ingenieursprijs

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt jaarlijks de Prins Friso Ingenieursprijs uit. Hiervoor komen ingenieurs in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden in de vier volgende competenties:

  • Expertise: analytisch vermogen, conceptueel denken, technisch vernuft
  • Innoverend vermogen: een duidelijke visie en onderscheidend werk
  • Ondernemerschap: initiatief, ambitie en durf
  • Maatschappelijke impact: sociaal bewustzijn en betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

Over het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)

KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. KIVI zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs in hun beroepsuitoefening en het leggen van verbindingen tussen ingenieurs en samenleving. KIVI werkt met dit doel samen met de technologische industrie, kennisinstellingen, het hoger onderwijs en wereldwijd met andere beroepsorganisaties voor ingenieurs.