Walhout Civil ontwerpt twee nieuwe verkeersbruggen voor gemeente Oss

Ontwerp verkeersbruggen Walhout Civil

Gemeente Oss is voornemens om in 2020 twee verkeersbruggen te vervangen. Naar aanleiding van eerdere onderzoeken is vastgesteld dat deze twee civiele kunstwerken vervangen moeten worden om in de toekomst aan de huidige richtlijnen en eisen te kunnen blijven voldoen. Walhout Civil ondersteund de gemeente tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het vervangen van beide verkeersbruggen.

Binnen het project speelt duurzaamheid een belangrijk rol, waarbij vooral in de ontwerpfase wordt gekeken naar materiaalgebruik, milieubelasting, levensduur en onderhoud. In een werksessie met diverse stakeholders worden de duurzaamheidsambities, en daarmee de scope van het project, vastgelegd.

Tijdens de voorbereidingsfase worden diverse onderzoeken gecoördineerd en uitgevoerd door Walhout Civil. Daarnaast verzorgt Walhout Civil het ontwerp, het bestek, de voorbereiding en de begeleiding van de aanbesteding van de nieuwe verkeersbruggen. De uitvoeringsfase bestaat uit het slopen van de bestaande kunstwerken, diverse onderzoeken en het bouwen van de nieuwe kunstwerken.