Walhout Civil start ontwikkeling Zeeuwse onderwaterlift voor Duik in Zeeland

Zeeland kenmerkt zich als een uniek, waterrijk deltagebied waar land en water met elkaar vervlochten zijn. Volgens velen beschikt Zeeland over het mooiste onderwaterlandschap van West-Europa. Het onderwatergebied wordt jaarlijks bezocht door duizenden sportduikers. Het onderwaterleven moet echter toegangelijk worden voor iedereen, dus niet alleen voor ervaren duikers maar voor jong en oud. Deze droom was de drijfveer voor ondernemers Roel Jansen en Hans Visser om een uniek concept voor Zeeland te ontwikkelen: de onderwatergondel.

Deze gondel is een op- en neer bewegende duikkamer (onderwaterlift) die bezoekers 5 meter onder het water zal brengen. In de gondel nemen ongeveer 25-30 personen plaats achter waterdrukbestendige ramen. Hierdoor krijgen de bezoekers een unieke gelegenheid om kennis te nemen van het rijke onderwaterleven. We noemen deze vernieuwende vorm van onderwaterbeleving 'aquatoerisme', een pril, uitdagend en innovatieve vorm van ecotoerisme.

De onderwatergondel wordt ontwikkeld door 'Duik in Zeeland BV', die samenwerkt met Walhout Civil. De mogelijkheid bestaat dat de onderwatergondel in de toekomst onderdeel zal kunnen uitmaken van een Onderwater Experience Center in Zeeland. Het centrum zou zich kunnen richten op ecotoerisme, educatie en onderzoek. Bewustwording over het onderwaterleven is cruciaal voor het behoud en de veerkrachtigheid van het deltagebied. Zeeland kan dan ook de centrale plek in Europa worden waar onderwatertechnologie daadwerkelijk ontdekt, ontwikkeld, en toegepast gaat worden.

De Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de onderwatergondel. Duik in Zeeland BV en Walhout Civil gaan aan de slag met onderzoekers en studenten van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, de HZ University en de TU Delft voor de verkenning van potentiële locaties aan de Oosterschelde.