De uitdaging

De gemeente Vlissingen heeft de afgelopen jaren flink ge├»nvesteerd in het opknappen van het Dokje van Perry en de Dokhaven. Tijdens een inspectie in 2014 werd ontdekt dat de kade langs Het Dok ernstig was verzakt. De groutverankering was zelfs bezweken. De gemeente heeft met spoed maatregelen genomen en heeft de kade – met ge├»ntegreerde roll-on-roll-off betonvloeren – laten slopen. Na een aanbesteding is opdracht gegeven voor de realisatie van een nieuwe kade. De nieuwe kade zal bestaan uit een zware stalen damwand, grout- en legverankering en een betonnen deksloof.

Buitendienststelling Koningsbrug

Om de nieuwe damwand te kunnen aanbrengen is de Koningsbrug in juni 2015 buitendienst gesteld. Met behulp van een lichte drijvende bok zijn brugdelen opgehesen en tijdelijk verwijderd. Omdat een verkeersader naar de stad werd afgesneden vond het werk in het weekend en ‘s nachts plaats. Tijdens de buitendienststelling zijn met succes in hoog tempo damwanden, groutverankering en betonwerk aangebracht. Tevens vonden er professionele duikwerkzaamheden en onderzoeken naar explosieven plaats.

Onze bijdrage

Gemeente Vlissingen heeft met spoed Walhout Civil om advies gevraagd om verdere instorting van de kade langs Het Dok te voorkomen. Binnen enkele dagen werd door ons een succesvolle oplossing gerealiseerd. Na het veiligstellen van de situatie is een robuust ontwerp en contract voor een nieuwe kade opgesteld. De grootste uitdagingen op het werk ontstonden door de aanwezigheid van oude kademuren en funderingsresten in de ondergrond. Tijdens de uitvoering zijn we actief betrokken geweest in het bouwteam als hoofdconstructeur en toezichthouder. Meerdere aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus werkten onder supervisie van Walhout Civil op het werk. Een opsomming van onze activiteiten:

 • Bathymetrische survey’s en slibdiktemetingen
 • Monitoren van (grond)waterstanden
 • Opstellen van geotechnische rekenmodellen
 • Opstellen van een definitief ontwerp, 3D-modellen en visualisaties
 • Opstellen van een hybride contract, met integratie RAW & UAVgc
 • Juridische ondersteuning en deskundige in kort geding

Enkele diensten die wij uitvoerden gedurende de realisatie van de kade:

 • Toetsen van plannen en detailontwerpen
 • Opstellen van rekenmodel gestaffeld heien (i.s.m. Deltares)
 • Uitvoeren van professionele duikinspecties
 • Begeleiding onderzoek naar conventionele explosieven (OCE)
 • Contractbeheersing en toezichthouden
 • Advisering verzekeringsmaatschappijen en de Raad van Arbitrage