Inspectie en ontwerp natuurvriendelijke oevers Rottemeren, Zuid-Holland

Nederland (2021)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Recreatieschap Rottemeren

 • Betrokken organisatie(s) Hoogheemraads. HHSK, provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer

 • Uitvoeringsperiode 2021

 • Project budget > € 20.000

De uitdaging

De Rottemeren is een uitgestrekt bos- en plassengebied aan de rand van Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas en Zoetermeer. De meren zijn aan elkaar verbonden door het eeuwenoude veenriviertje De Rotte. Op diverse locaties kalven de steile en smalle oevers langzaam af. Dit komt door stroming en wind. Het risico is dat de bescherming van de oevers en bermen ondermijnd raken. Eveneens zijn er risico's voor aanwezige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Om verdere afkalving te voorkomen is het noodzakelijk dat er oeverbescherming wordt aangelegd, hersteld of verbeterd. De beheerder van de rivier De Rotte, het Recreatieschap Rottemeren, streeft naar een natuurvriendelijke oplossing voor de afkalvende oevers.

Onze werkzaamheden

Recreatieschap Rottemeren (Staatsbosbeheer) heeft Walhout Civil ingeschakeld om een inspectie en advies uit te brengen voor het natuurvriendelijk herstellen van de oevers langs De Rotte (ca. 7 km) en het Hoge Bergse Bos (ca. 2 km). De beheerder heeft op basis van de inspecties een totaalbeeld gekregen van de huidige situatie, het schadebeeld en de bijpassende oplossing. En opsomming van onze werkzaamheden:

 • Geotechnisch onderzoek, boringen en sonderingen
 • Inspecties en schadeonderzoek
 • Engineering natuurvriendelijke oevers
 • Opstellen van een kostenraming per oplossing
 • Afstemming met opdrachtgever en stakeholders
 • Tekeningen met situatie en dwarsprofielen
 • Rapportage met fotoverslaglegging

Inzet onderzoeksvaartuig Dyckgraaf

Door de steile en smalle oevers is het inspecteren van de situatie een flinke uitdaging. De aanwezigheid van infrastructuur, bebouwing, waterwerken, steigers en vaartuigen zorgt voor veel belemmering. Door de inzet van het SAR-onderzoeksvaartuig Dyckgraaf kon echter ook goed bij beperkte diepgang toch nog worden geïnspecteerd. Alle oevers zijn vastgelegd op foto en ingemeten. De verkregen dwarsprofielen vormde de onderlegger voor het ontwerp en de bepaling van de hoeveelheden.

Ontwerp houten damwand

Voor het ontwerp van de oplossing nabij de historische schutsluis ‘Zevenhuizer Verlaat’ is geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van enkele sonderingen en boringen is een verankerde kadeconstructie met een Azobé houten damwand opgesteld. De constructie wordt aangevuld met erosiebestendige klei. Waar mogelijk wordt hout hergebruikt.