Inspecties en onderzoek kades Binnenhavens, Vlissingen

Nederland (2014)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Gemeente Vlissingen

 • Betrokken organisatie(s) -

 • Uitvoeringsperiode 2014 - 2015

 • Project budget > € 75.000

De uitdaging

Gemeente Vlissingen werkt aan een ambitieuze ontwikkeling van de Binnenhavens en het Scheldekwartier. In het gebied bevinden zich befaamde bouwers van marineschepen en megajachten, een grote vismijn, maritieme organisaties en offshorebedrijven. Meer dan 1.500 meter kade in het havengebied wordt frequent gebruikt voor het afmeren van schepen, overslag, transport en heavy lifts. Om de veiligheid en de kerende functie van de kades in de toekomst te kunnen blijven garanderen is een pro-actief onderhoudsplan cruciaal. De gemeente wil daarom inzicht krijgen in de huidige staat van de haven en het benodigde beheer en onderhoud.

De Binnenhavens zijn cruciaal voor de maritieme bedrijvigheid en werkgelegenheid > Gem. Vlissingen

Onze bijdrage

Gemeente Vlissingen heeft Walhout Civil opdracht gegeven voor het uitvoeren van gespecialiseerd onderzoek en inspecties van de Binnenhavens, Dokhaven, Vissershaven en Koopmanshaven. De bestaande kades zijn flink in verval geraakt en verouderd. Met name basaltkades en oude damwanden verkeerden in een slechte conditie. Walhout Civil heeft een effectieve onderhoudsstrategie geïmplementeerd, waardoor de restlevensduur van enkele kades aanzienlijk kon worden verlengd. Hierdoor zijn enkele miljoenen euro's voor nieuwbouw bespaard. We adviseerden de gemeente tevens in het nieuwe ontwerp van diverse kades, steigers en funderingen.

 • Historische bureaustudie
 • Visuele inspectie en NEN 2767-4 Conditiemeting
 • Duikinspectie en (staaldikte)metingen
 • Bathymetrische surveys en slibmetingen
 • Geotechnisch onderzoek
 • Toetsing bestaande kadeconstructies
 • Toetsing geotechnische stabiliteit
 • Bepaling theoretische restlevensduurverwachting
 • Advisering toekomstige aanpak en onderhoud CUR117
 • Ontwerp van constructieve herstelmaatregelen

Artikelen en media