Monitoring scheepshelling Scheldekwartier, Vlissingen

Nederland (2015)

Projectfeiten

  • Opdrachtgever

    Gemeente Vlissingen

  • Betrokken organisatie(s) -

  • Uitvoeringsperiode 2015 - 2017

  • Project budget > € 75.000

De uitdaging

De oude scheepshelling in de Dokhaven is typerend voor de stad Vlissingen. Jarenlang werden hier immense schepen gebouwd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Inmiddels is de Scheldehelling historisch erfgoed van de stad en wordt het omliggende gebied herontwikkeld tot een nieuw Scheldekwartier. De scheepshelling bestaat uit betonnen hellingvloeren en wanden, welke sterk zijn vervallen en ernstig zijn aangetast. Omdat de scheepshelling een onderdeel is van de secundaire waterkering is de sterkte en stabiliteit van het betonwerk kritisch voor de waterveiligheid.

Monitoring grondwater

Tijdens de uitvoering van grondwerk in het Scheldekwartier is een instabiele grondpakket geconstateerd, hetgeen mogelijk is veroorzaakt door over- of onderspannen grondwater. Peilfluctuaties, getij en funderingsconstructies hebben een ongunstige invloed op de stabiliteit van het grondpakket. Walhout Civil heeft voor de gemeente Vlissingen een grondwatermeetnet opgezet. Door middel van het monitoringssysteem zijn de grondwaterstanden in het Scheldekwartier gedetailleerd in kaart gebracht. De resultaten zijn gecombineerd met een geotechnische analyse waardoor Walhout Civil de gemeente met succes heeft kunnen adviseren in het meest gunstige grondwaterbeheer.

Monitoring oude scheepshelling

Gemeente Vlissingen heeft opdracht gegeven aan Walhout Civil om het verval van het betonwerk van de scheepshelling voor meer dan een jaar te monitoren. De scheurvorming in het betonwerk is met behulp van digitale scheurmetersensoren en een scheurwijdteanalyse gemonitord. Voor het monitoringsnetwerk zijn hightech scheurbreedtesensoren met GPRS/GSM modules ingezet, waarbij de data digitaal via een webplatform kon worden uitgelezen en geanalyseerd. Op basis van de CUR72, CUR102 en andere richtlijnen zijn aanvullend petrografisch onderzoek en ASR-onderzoek (kernboringen, polarisatie- of fluorescentiemicroscopie) geadviseerd. Vermoedelijk is een gevaarlijke alikali-silicareactie (ASR-aantasting) in het betonwerk aanwezig.

Het huidige betonwerk vertoont veel scheuren en is zwaar waterdoorlatend. De veiligheid van de waterkering en stabiliteit van naastgelegen brug en wegconstructies zijn kritisch. Walhout Civil presenteerde een plan om de historische scheepshelling in haar oude glorie te herstellen. Door het plaatsen van nieuwe damwanden kan het historische bouwwerk onder meer beschermd worden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de toekomstige ontwikkeling van het Scheldekwartier.