Reconstructie binnenstedelijke kademuur Vissersdijk, Zierikzee

Nederland (2018)

Projectfeiten

  • Opdrachtgever

    Gemeente Schouwen-Duiveland

  • Betrokken organisatie(s) F.L. Liebregts B.V.

  • Uitvoeringsperiode 2017 - 2018

  • Project budget > € 675.000

De uitdaging

Gemeente Schouwen-Duiveland wil de kadeconstructie langs de Vissersdijk in Zierikzee vervangen. Inspecties hebben uitgewezen dat de kade degradatie en deformatie vertoont en de levensduur heeft overschreden. Het is voor de gemeente financieel niet langer rendabel om de kade op te knappen en te onderhouden. De te vervangen kade ligt in het historische en monumentale stadshart van Zierikzee en heeft een secundaire waterkerende functie. De uitdaging is om de kade trillingsvrij aan te brengen om verzakkingen van monumentale panden te voorkomen.

"De opgeknapte kademuur aan de Vissersdijk ligt er weer prachtig bij"

> Gem. Schouwen-Duiveland

Onze werkzaamheden

Walhout Civil werd door de gemeente gecontracteerd voor de aanbestedingsbegeleiding, het toezichthouden en de oplevering van het project. De gemeente had als doelstelling om het project aan te besteden op basis van prestatie-inkoop (Best Value Procurement). Aannemers werden tijdens de inschrijving gevraagd om plannen van aanpak en schetsontwerpen in te dienen. Aangezien er na de gunning van het project nog een uitvoeringsontwerp moest worden opgesteld, ontstond er een potentieel risico op ongelijkheid tussen de inkoop (SO-ontwerp) en de prestatie / afrekening van het project (DO/UO-ontwerp).

Feitelijk gezien werden de prestaties pas na de gunning met de aannemer vastgesteld, hetgeen meerkosten tot gevolg kon hebben voor alle partijen. Walhout Civil hielp de gemeente bij het maken van de juiste contractuele en technische keuzes, zodanig dat het project tegen marktconforme kosten en met de hoogste kwaliteit tot stand werd gebracht.

voorhangschorten-kademuur-vissersdijk

Deformatiemonitoring

De nieuwe kade werd gerealiseerd met damwanden en legankers. Achter de kade bevinden zich monumentaal panden waarin een hightech elektronicabedrijf is gevestigd. Het bedrijf ontwikkelt hoogwaardige elektronische apparatuur in stille R&D-ruimtes. De kans op geluidsoverlast, trillingen en verzakkingen van het pand diende nihil zijn. Daarom werd een moderne, trillingsvrije drukmethode toegepast om de damwanden te plaatsen. De deformaties en trillingen zijn doorlopend gemonitord en getoetst aan voorgeschreven grenswaarden. Walhout Civil heeft toezicht gehouden op de uitvoering van het werk.

Meer weten over het ontwerp en de bouw van een kade?

Neem contact op met onze adviseur kadeconstructies