Reconstructie kade Haven Zuidzijde, Brouwershaven

Nederland (2016)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Gemeente Schouwen-Duiveland

 • Betrokken organisatie(s) Aquavia (KWS Infra)

 • Uitvoeringsperiode 2016 - 2017

 • Project budget € 795.000

De uitdaging

Gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan het opknappen van de jachthaven in Brouwershaven. Tijdens inspecties bleek dat de kade aan de zuidzijde niet langer financieel rendabel was om te onderhouden en daarom moest worden vervangen. Op basis van Lean Management en in samenwerking met Walhout Civil en Aquavia heeft de gemeente besloten om een nieuwe stalen damwand aan te brengen. Om het historische karakter van de haven te behouden zijn betonnen voorhangschorten met basaltmotief aangebracht. Omdat er gebouwen dichtbij de kade staan, zijn de damwandplanken trillingsvrij de bodem ingedrukt.

Onze werkzaamheden

Walhout Civil heeft de gemeente Schouwen-Duiveland bijgestaan als consultant tijdens de voorbereiding, contractering en contractbeheersing van de nieuwe kade. Behalve bij het vooronderzoek speelden we ook een belangrijke rol in het beoordelen en toetsen van ingediende inschrijvingsplannen, ontwerpdocumenten en projectkwaliteitsplannen. De haalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de aannemer zijn cruciaal geweest tijdens de contractering. Het project is in korte tijd en ruim voor de zomer van 2017 opgeleverd. De gemeente heeft opnieuw bewezen dat samenwerking met professionele partijen in combinatie met Lean Management erg succesvol is. Een opsomming van onze activiteiten:

 • Archiefstudie en geotechnisch bodemonderzoek
 • Ondersteuning contractuitvraag
 • Deelnemen aan Lean-sessies
 • Advisering en toetsing ontwerp
 • Opstellen van ontwerpreviews
 • Opstellen alternatief ontwerp
 • Toetsen projectkwaliteitsplannen