Revitalisering oevers Yacht Valley, Vlissingen

Nederland (2013)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Gemeente Vlissingen

 • Betrokken organisatie(s) Ooms Construction BV

 • Uitvoeringsperiode 2013 - 2015

 • Project budget > € 300.000

De uitdaging

Gemeente Vlissingen werkt hard aan het ambitieuze project Yacht Valley (EU-programma Interreg IV A2 Zeeën). De Yacht Valley is een nieuwe jachthaven met watersport-servicecentra voor de ontwikkeling van duurzame watersport. Het plangebied is gerealiseerd op een landtong nabij de huidige jachthaven van Vlissingen. De bestaande oevers in het gebied langs het Kanaal door Walcheren waren erg vervallen en vertoonden ernstige verzwakkingen. Wind en scheepvaart hebben door hun golven en stroming de oeverconstructies langs het kanaal zwaar beschadigd. De gemeente heeft daarom besloten om alle oevers grondig te laten herstellen.

Na het zien van de taluds melden ondernemers zich spontaan aan voor een plek op de Yacht Valley > Gem. Vlissingen

Onze bijdrage

Walhout Civil heeft een nieuw ontwerp opgesteld voor het herstel van de oeverconstructies met een asfalt-overlaging en bekleding van betonblokken. Vanwege aanwezige bodemverontreiniging is een bestendige, waterdichte oeverconstructie ontworpen. Hierdoor kan vervuild grondwater niet langer uittreden in het kanaal. Tijdens de uitvoering verzorgden we de complete bouwbegeleiding en het dagelijkse toezicht. Na de succesvolle oplevering van meer dan 750 meter oeverconstructie kan eindelijk worden gestart met de ontwikkeling van het terrein en de infrastructuur van de nieuwe Yacht Valley. Een opsomming van onze activiteiten gedurende het project:

 • Hydraulische randvoorwaarden en bureaustudie
 • Definitief ontwerp oeverconstructies met overlaging
 • Randonderzoek CE-explosieven, bodemverontreiniging
 • Vergunningen, aanbesteding en contractvorming
 • Project- en bouwbegeleiding
 • Dagelijks toezicht
 • Toetsing en inspectie
 • Enkele jaren nazorg (2013-2017)

Artikelen en media