Verruiming vaargeul Eemshaven - Noordzee, Groningen

Nederland - Duitsland (2017)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat PPO

 • Betrokken organisatie(s) RWS NN, RWS WNZ & Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest WSA Emden

 • Uitvoeringsperiode 2017

 • Project budget > € 25 miljoen

De uitdaging

De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt verdiept en verbreed, waardoor de Eemshaven bereikbaar wordt voor grote Panamax en LNG-schepen. De nieuwe vaargeul krijgt een diepte van 12.5-14.0 meter. De Eemshaven heeft behoefte aan meer aanvoer van kolen, aardgas en biomassa. Groningen Seaports en provincie Groningen willen door de verdieping de haven verder ontwikkelen tot Europa's grootste centrum voor chemie, dataopslag en energie. De haven wil daarmee aantrekkelijk blijven voor wereldwijde bedrijven zoals Google, die in de Eemshaven immense dataopslagcentra exploiteert.

Copyright foto's: Rijkswaterstaat, Navionics Charts, Groningen Seaports

De maatregelen

 • Verwijdering van scheepswrakken, ankers en explosieven
 • Verruiming van de vaargeul Eemshaven-Noordzeegeul
 • Verspreiding van baggermaterial in het Eems-estuarium
 • Aanpassen noodankerplaats Doekegat Rede & Noordzee
 • Ontwikkeling Vessel-Traffic-Managementsysteem
 • Aanleg vogelbroedeiland Eemshaven
 • Aanleg kwelderlandshap Marconi Delfzijl

 

Het uitgangspunt bij de verruiming is dat de de effecten op natuur en milieu zoveel mogelijk worden beperkt. De vaargeul krijgt daarom een getrapt profiel, zodat er zo weinig mogelijk hoeft te worden gebaggerd. Tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de flora en fauna. De onderstaande animatie geeft een impressie van de te baggeren dieptes van de vaarweg Eemshaven - Noordzee:

 

Onze werkzaamheden

 • Aanpassingen definitief uitvoeringsontwerp
 • Baggercyclusanalyses en uitvoeringsoptimalisaties
 • Analyse baggertrips en surveyfrequenties
 • Opstellen van vraagspecificaties en contractstukken
 • Technisch advies en overleg met departementen
 • Monitoring van survey activiteiten en uitvoering